Archive for the ‘Fotbollsutskottet’ Category

På gång i föreningen!

Thursday, October 18th, 2007

De senaste veckorna har utskottet jobbat hårt för att inventera seniortruppen och ledare i föreningen. Målsättningen är att få ihop ett slagkraftigt seniorlag och att hitta ledare för att förstärka föreningen på ledarsidan. Förhoppningsvis är detta arbete en bit på vägen till avslutningen då man kan presentera en del av framtidsvisionen.

Avslutningen i år blir en avslutning för dels seniorspelarna men även för de ledare som verkar i föreningen. Förhoppningen är att detta skall bli en riktigt trevlig kväll där vi dessutom hoppas på uppslutning från funktionärer, supportrar, föräldrar och andra med partille-hjärta.

När denna säsongen har blivit avslutad komer utskottet inledningsvis att jobba med budget för de olika lagen och sedan ta fram en målsättning tillsammans med de olika lagen. Det viktiga är att vi alla ser framåt och jobbar för att utveckla föreningen ytterliggare under 2008!

// Kim

Utskottsmöte 12/3

Wednesday, March 14th, 2007

Ännu ett givande utskottsmöte där ett par punkter klubbades och en hel del diskussioner kring frågor i föreningen som kommit upp på tidigare möten.

* Vi kommer att jobba för att få till en vanlig gräsmatta där tidigare minigolfen huserade. Planen mäter 50x25m (vilket tyvärr inte räcker till för sjumanna men väl en femmaplan). Vi utreder just nu hur vi skall gå tillväga och har inbjudit till möten med medlemmar som är experter inom detta område. Vi måste dels dränera planen, sedan antagligen lägga en matta, grus, jordlager och sedan så gräs.

* Vi jobbar också på att utreda ljuset på grusplanen (som är rätt dåligt). Jag såg att Mats mätte ljuspunkter på planen igår kväll så en skrivelse till kommunen är på gång!

* En policy för cuper spikades och kommer att finnas tillgänglig i den pärm i klubbstugan där dessa dokument kommer att samlas. Notera att dokumenten är inte definitiva utan kan komma att ändras med tiden. Från ledarträffen veckan innan tog vi till oss vissa delar så texten är reviderad.

* Vi klubbade också en övergångspolicy, den kommer snart att finnas i pärmen.

* Vi pratade om materialhanteringen och att vi siktar på att genomföra ändringen på den senare av städdagarna (lördag v15). Den första dagen skall vi ägna åt materialinventering och slänga dåligt material.

Nästa utskottsmöte kommer att äga rum onsdagen 11/4

Erik Svanberg

Utskottsmöte

Wednesday, February 21st, 2007

Fotbollsutskottet höll ett andra möte i måndags. Ett antal frågor togs upp och ett par beslut fattades. Dessa kommer att redovisas på ledarmötet måndag 5 mars då utskottet tar form officiellt.

De punkter som vi diskuterat handlar om cuper, materialhantering, disiplinärenden. Det som återstår är att skriva ner det som beslutats så att vi har det skriftligt.

I fortsättningen kommer fotbollsutskottets möten att annonseras i god tid så att alla medlemmar har möjlighet att komma in med frågor och åsikter! Vi kommer även att skapa en plats på hemsidan för utskottet!

Fotbollsutskottet består av följande medlemmar:
Erik Svanberg (styrelsens representant och sammankallande)
Kim Roland
Christer Nilsson
Christer Magnusson
Mats Lundström

Utöver oss i utskottet försöker vi att ta in så mkt som möjligt av den kunskap som föreningen besitter för att fatta bra, välgrundade beslut

ErikSvanberg

Uppstart

Sunday, February 4th, 2007

Imorgon måndag den 5 februari kommer ett nybildat fotbollsutskott att ha sitt första möte. Jag är sammankallande och hoppas på ett spännande arbete för att ytterligare förbättra vår verksamhet!
En mängd frågor kommer att behandlas eftersom och mer information följer. Initialt kommer vi att diskutera roller och ansvar för att sedan ta itu med den såväl den dagliga verksamheten som frågor som rör föreningens konkurrenskraft och framtid.

Med hopp om ett framgångsrikt arbete för Partille IF!

Erik Svanberg